Apple หันไปใช้เว็บตูน ของเกาหลีใต้

ในการอ่านในแนวตั้ง และสร้างขึ้นสำหรับหน้าจอขนาดเล็ก เพื… Continue reading Apple หันไปใช้เว็บตูน ของเกาหลีใต้

เครื่องผลิตโดนัท อุตสาหกรรมใหญ่

การที่เรานั้นจะต้องทำอาหารบางอย่างให้มีขนาดเท่ากัน เครื… Continue reading เครื่องผลิตโดนัท อุตสาหกรรมใหญ่