อาจมีข่าวดีจาก Apple หลังวงในแจ้ง iPhone อาจมีเปิดให้เช่าเหมาจ่ายรายเดือน 

         สำหรับสาวก iPhone หากได้ยินข่าวนี้ต้องดีใจมากเ… Continue reading อาจมีข่าวดีจาก Apple หลังวงในแจ้ง iPhone อาจมีเปิดให้เช่าเหมาจ่ายรายเดือน