Google ประกาศชัด ให้พนักงาน work from home ได้ถึงปีหน้า

            เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิตที่ผ… Continue reading Google ประกาศชัด ให้พนักงาน work from home ได้ถึงปีหน้า

สิ่งที่เชื่อมต่อทั้งโลกให้เข้ากันได้

สิ่งที่เชื่อมต่อทั้งโลก สิ่งที่เชื่อมต่อทั้งโลก Connect… Continue reading สิ่งที่เชื่อมต่อทั้งโลกให้เข้ากันได้